WIE ZIJN WIJ

DE KABRIETEN

De Kabrieten – opgericht in 1956 door een aantal enthousiaste Limburgers met 100 % carnavalsbloed in hun aderen – is verreweg de oudste carnavalsvereniging van Curaҁao. Doel was carnaval te vieren en te laten uitgroeien tot een waar volksfeest. In 1957 werd een voltallige Raad van Elf geïnstalleerd met Huub Bongers als Opperkabriet (Vorst), Bert Geenen als President en Jo Thijssen als Secretaris. De Raad van Elf bestond uit 11 personen, die alle carnavalsactiviteiten organiseerden.


De Kabrieten voorzagen duidelijk in een behoefte door de organisatie van diverse carnavalsfeesten. Na enkele jaren werden hun feesten al door meer dan duizend mensen per avond bezocht. Dit succes dankten ze aan het feit dat er in die tijd voor feestminnend Curaҁao nauwelijks evenementen waren en de Kabrieten uitmuntende organisatoren waren. ’s Avonds voor de buis hangen was er al helemaal niet bij in die tijd.


Voor de feesten werden bekende lokale bands gecontracteerd, zoals de Oelewappers (carnavalsmuziek) en het Tropical Combo (dansmuziek) met ons seniorlid van de Raad van Elf Jan Kools, die later muzikale leiding gaf aan de “eigen” Boerenblaaskapel. Tijdens de feesten speelden diverse bands afwisselend en zorgden er zo voor dat er altijd muziek was. Vanwege de hoge opkomst op de betaalde feesten waren de Kabrieten in staat om ruimschoots aan de doelstelling “sponsoring” te voldoen. Jaarlijks kregen 10 tot 15 basisscholen een gulle donatie om voor de leerlingen een carnavalsfeest te organiseren. Ook het Verriet Instituut en enkele kleuterscholen mochten zich jaarlijks verheugen op een door de Kabrieten verzorgd feest en daarnaast een stevig sponsorbedrag.


Het bestuur van de Kabrieten wordt gevormd door een aantal enthousiastelingen, die de eindverantwoording dragen. Respectievelijk in de functies van Vorst (Opperkabriet), Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Bestuursleden. Dit bestuur heeft als taak de grote lijnen uit te zetten en de voortgang te bewaken, en maakt onderdeel uit van de Raad van Elf. Door de Raad van Elf worden langs democratische weg de beslissingen genomen. Bij staking van stemmen heeft de Prins uiteindelijk het laatste woord. De Prins wordt geïnstalleerd voor een periode van een jaar en feestelijk ingehuldigd tijdens het Prinsenfeest. Vooraf moet de kandidaat-prins een zorgvuldige screening ondergaan door de ballencommissie, die op zijn beurt een voordracht doet aan de Raad, die hierin het laatste woord heeft. Elders op deze website vindt u een historisch overzicht van alle Prinsen uit onze historie.


Vroeger bestond de Raad van Elf puur en alleen uit Limburgers, veelal naar Curacao gelokt door een baan in het onderwijs. Naarmate de populatie Limburgers kleiner werd, werden ook kandidaten voor de Raad uit andere provincies toegelaten, echter pas nadat ze feestelijk waren omgedoopt tot Limburger. Natuurlijk ging dit dopen – lang leve de lol – gepaard met een emmertje (ijskoud) bier. Een andere vermeldenswaardige traditie is het zogenaamde “bierproeven”. Dit is door de Kabrieten in het leven geroepen om er zeker van te zijn dat er tijdens de carnavalsdagen voldoende bier van uitstekende kwaliteit op voorraad is.

 

Eén van de belangrijkste beslissingen, die jaarlijks moeten worden genomen is de keuze van het thema en de daarbij passende kleding voor de volggroep. De aankleding van zowel praalwagen als volggroep worden zorgvuldig op het gekozen thema afgestemd.
Voorafgaand aan elk carnavalsseizoen wordt de agenda vastgesteld voor de diverse feesten en evenementen door de Raad van Elf.
Jaarlijks terugkerend hierbij zijn: Seizoensopening, Prinsefeest, Keuring van de praalwagen, Marcha en Marcha di Despedida en als seizoensafsluiting het Haringhappen. Een zeer gewaardeerde activiteit vindt jaarlijks plaats op 2 november (Allerzielen). Op deze dag gedenken de Kabrieten de overleden leden van de Raad van Elf, halen herinneringen op en brengen hen een lekker koel drankje op hun laatste rustplaats.

 
Ook buiten het carnavalsseizoen worden de contacten onderhouden via sociale happenings, bijvoorbeeld een bbq, een vaartochtje, of iets dergelijks, waarbij ook onze sympathisanten van harte welkom zijn.


Het getal 11 is belangrijk in onze carnavals symboliek. Het is het getal van de gekken en dwazen. Het seizoen wordt geopend op 11-11. We kennen de Raad van 11. Vergaderingen en evenementen beginnen om 11 minuten voor of na het hele of halve uur. Jubileumjaren zijn veelvouden van 11 en vermoedelijk is de carnavalsgroet “Alaaf” een verbastering van het getal 11. Ook hebben wij in de marcha’s (carnavalsparades) steeds volgnummer 11. Dit nummer is – gezien bovengenoemde symboliek – voorafgaand aan de eerste marcha voor eeuwig aan de Kabrieten toegekend door Sjon Benchi, aan wie Curaҁao met de volle ondersteuning van de Kabrieten dit evenement te danken heeft. Sedert 1947 waren al diverse kleinschalige pogingen ondernomen om een optocht te organiseren, maar deze waren geen echt succes. Inmiddels is de marcha uitgegroeid tot verreweg het grootste openlucht-evenement van Curaҁao. Vanaf de eerste marcha in 1971 hebben de Kabrieten hierbij steeds acte de présence gegeven.


De Raad van Elf is bij evenementen traditioneel netjes gekleed in volledig ornaat, bestaande uit mantel, zwarte broek, wit overhemd, strikje en zwarte schoenen. Als hoofddeksel dragen ze een steek , oftewel patch genaamd. Hieraan verandert in principe niets totdat na jaren de kleding versleten is. Verder dragen de leden van de Raad van Elf een halsketting met een zilveren kabriet als embleem. De kleding van de volggroep is afgestemd op het thema en verschilt van jaar tot jaar, bijvoorbeeld piraten, indianen of flowerpower kleding. Bewust worden de kledingkosten zo laag mogelijk gehouden om iedereen de gelegenheid te bieden aan dit unieke volksfeest deel te nemen. En dat tegen acceptabele kosten. Met trots staan wij dan ook bekend op Curaҁao als verreweg de laagst drempelige carnavalsvereniging. 

 

Iedereen is welkom in onze volggroep! Ongeacht afkomst, nationaliteit, enz.


Tijdens onze evenementen draaien wij veelal Nederlandse of Europese populaire carnavalsmuziek. Tijdens de marcha’s wordt de muziek gepresenteerd door een DJ; muziek om ritmisch op te kunnen lopen, springen en hossen. Jaarlijks brengen de Kabrieten een lijvige carnavalskrant uit, volledig in kleur. Deze krant is voorzien van informatie over de Kabrieten, foto’s, vaste rubrieken van Prins en bestuursleden, moppen en advertenties van onze trouwe sponsoren, waaraan we voor een aanzienlijk deel ons bestaansrecht ontlenen.

Vorst Frans, ALAAAAAAF !!!!